Cviky na záda - Hrudní páteř

1. V sedě na židli - ruce v týl, propletené prsty. Nádech, podívejte se očima nahoru ke stropu. S výdechem pomalu předklánějte hlavu obratel po obratli. Pozor, procvičujete krční a hrudní páteř, předklon nevychází z celého trupu, předklánějte se pouze do oblasti mezi lopatkami.
 
2. V sedě na židli - posaďte se proti stěně, kolena jsou mírně od sebe. opřete kolena o zeď, zkřižte předloktí ( kolébka ) a opřete je vodorovně o stěnu. Čelo opřete o hřbety rukou. Při nádechu záda vyhrbte, při výdechu prohněte. Snažte se nadechnout do nejbolestivějšího úseku hrudníku.
 
3. V sedě na židli - spojte ruce za hlavou, při nádechu tlačte lokty od sebe, při výdechu uvolněte.
 
4. V sedě na židli - paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu a dozadu.
 
5. V sedě na židli - předpažte, propleťe prsty. Nádech, s výdechem obraťte ruce dlaněmi vpřed a zároveň vyhrbte páteř, jak nejvíce umíte.
 
6. V kleče - klekněte si, lokty se opřete o podložku, předloktí volně leží. Břišní svaly jsou zpevněné. Výše procvičovaného úseku hrudní páteře je určována vzdáleností loktů od těla - čím více dopředu jsou vysunuty, tím vyšší úsek hrudní páteře je procvičován. Předkloňte hlavu a současně se nadechujte.Při nádechu cítíte, jak se hrudník postupně vyklenuje. S výdechem současně zvedněte hlavu nahoru, až do záklonu. po celou dobu jsou stáhnuté břišní svaly, jinak protahujete bederní páteř!
 
7. V kleče - natažené paže. Jednu paži zvedněte stranou do upažení, podívejte se za ní a současně se nadechněte. Čím výše ruku zvednete, tím nižší úsek hrudní páteře procvičujete.
 
8. V kleče - natažené paže. Trup a pánev vychýlíme na stejnou stranu. Nohy suneme jedním směrem a současně se tímto směrem podíváme.
 
9. V sedě na patách - předkloňte se přes stehna tak, aby čelo leželo na podložce. nadechněte se zhluboka do zad a vydechněte. Opakujte 3krát.
 
10. V sedě na patách - dlaně položte na podložku před kolena. S nádechem suňte paže vpřed, jak nejvíce to jde. Vydržte. S výdechem uvolněte.
 
11. V leže na břiše - hlavu opřete o čelo, upažte, v loktech je pravý úhel. Nadechněte se, s výdechem zpevněte mezilopatkové svaly a zvedejte paže vzhůru. Předloktí a lokty musí být po celoudobu ve stejné výši! Opakujte 8 krát.
 
12. V leže na břišetejná výchozí poloha, zvedněte paže, nátáhněte je dopředu a zpět do upažení. Zkuste vydržet a mezi jednotlivými oakováními nepokládejte lokty na zem. Opakujte 8 krát.
 
13. Ve stoje - nohy na šířku pánve od sebe, jednu nataženou paži ohněte přes tělo, druhou přitlačujte nad loktem. Nádech, s výdechem zkuste jěště trochu přitlačit. Musíte cítit mezilopatkové svaly.
 
14. Ve stoje - nohy na šířku pánve od sebe. Vzpažte jednu ruku, ohněte v lokti jak je to nejvíce možné, nadechněte se. S výdechem druhou rukou za loket přitlačte směrem dolů, vydržte a povolte. Opakujte 2 krát.