Cvičení pro zacátečníky

   
1. V sedě na míči - ruce v bok, nohy na šíři boků od sebe. Lehce pohupujte pánví ze strany na stranu, poté klopte pánev dopředu a dozadu. Hlídejte si, abyste pohyb prováděli pouze v pánvi, ramena stojí na místě.
   
    2. V sedě na míči, ruce v bok - střídavě natahujte pravou a levou nohu.
 (Pro lepší stabilitu fixujte pohledem nějaký pevný bod.)
   
    3. Rolování - sedněte si na míč, nohy jsou na šířku pánve od sebe. Vtáhněte břicho, podsazením pánve se " rolujte " na míči mírně vpřed. Udělejte 4 kroky vpřed, až se ramena, pánev, kolena dostanou do stejné výše ( pozice stolu ). Pokud potřebujete, opřete se rukama o podložku.
 
    4. V této pozici s výdechem zvedněte a natáhněte jednu dolní končetinu ( stačí na úroveň kolena druhé nohy ). S nádechem vraťte zpět. Totéž na druhou stranu. Zopakujte 8krát.
 
   5.  V pozici stolu - spusťte hýždě nad podložku, s výdechem zvedněte pánev do výchozí polohy. opakujte 8krát.
 
   6.  Stejná výchozí pozice - spojte ruce za hlavou, stáhněte hýždě, vtáhněte břicho. S výdechem zvedejte horní část trupu. Brada je přitisknutá na hrudníku. Opakujte 8 krát.
 
    7. Ve stoji u zdi - míč je mezi Vámi a zdí, zhruba od beder výše. Kolena mírně pokrčená. Nádech, s výdechem pokrčte kolena a míč rolujte zády dolů. S nádechem se vracejte zpět. O míč se plně neopírejte, pouze ho lehce přitlačujte ke zdi. poud Vás bolí kolena, pokrčte je pouze do bolesti.